Activiteiten van Upavim

Artisania     Artisania                  
Hier worden artisanale handwerkjes gemaakt, vooral   voor de export naar de Verenigde Staten. De vrouwen krijgen een degelijke opleiding en werken in veilige omstandigheden.  Ze kunnen hun werkuren een beetje regelen zodat ze bijvoorbeeld de kinderen       naar school kunnen brengen.  Maar het mooie is dat ook vrouwen met een lichte handicap (slechtziend, artritis,…) hier welkom zijn.  De artisania is ook het enige ‘winstgevende’ project van de organisatie.  En met behulp van andere donaties worden de andere projecten gefinancierd.

Farmacia   Dokter – apotheek – labo - tandarts·         
De dokter, apotheker en laborant worden door UPAVIM betaald zodat de patiënten slechts een minimumbijdrage moeten geven voor onderzoek en medicijnen. De tandartspraktijk is helaas voorlopig gestopt wegens geldgebrek.  Maar het merendeel van de instrumenten is nog aanwezig en met wat financiële hulp kan dit project verder gezet worden.  Een tandarts is namelijk van groot belang in een buurt waar de meeste mensen nog nooit van tandhygiëne gehoord hebben.  De mensen eten heel ongezond omdat cola en chips veel goedkoper zijn dan melk en brood.  Gevolg is dat de tandhygiëne van de mensen beneden alle peil is.  Baby’s en kleine kinderen krijgen extra aandacht en krijgen dikwijls ook voedingssuplementen.  En af en toe zijn er vaccinatiedagen.  Op die dagen kunnen moeders met hun kinderen langskomen voor de nodige vaccinaties.  Door het gratis of zeer goedkoop aanbieden van medische diensten werkt UPAVIM mee aan het terugschroeven van kinder- en moedersterfte en zeer zeker ook aan het voorkomen en  behandelen van allerhande ziektes.

kinderen  Crèche en Montessorischool 
Kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen voor onderwijs terecht bij UPAVIM.  De school is van beduidend betere kwaliteit dan de omliggende scholen omdat ze financiële steun krijgt van UPAVIM.  Bovendien krijgen alle kinderen en personeelsleden elke schooldag 3 maaltijden die gemaakt worden in de pas vernieuwde keuken.  De kinderen krijgen ook speciale lessen over gezonde voeding, afval en milieu, mensenrechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.  En doordat er kleinere klassen zijn (15-20 leerlingen ipv 50-60 leerlingen in andere scholen) zijn de resultaten ook aanzienlijk beter.  Dit project richt zich op basisonderwijs voor elk kind, tegengaan van honger en ondervoeding en de sensibilisering voor de omgeving.

BakkerijSoja-project en bakkerij 
Om de ondervoeding tegen te gaan werd er enkele jaren geleden een soja-installatie geplaatst voor het bereiden van sojamelk, yoghurt, tofu en vleesvervangers.  Het project heeft lange tijd in een opstartfase gezeten maar lijkt nu min of meer stabiel.  De bakkerij maakt elke dag brood voor de hele wijk.  Al deze producten worden goedkoop aangeboden en af en toe zijn er workshops om de mensen te leren wat gezonde voeding is en hoe ze gevarieerd kunnen koken. 

Studiebeurzen
UPAVIM deelde voor het schooljaar 2007 zo’n 400 studiebeurzen uit aan kinderen in de buurt.  Deze beurs betaalt het inschrijvingsgeld en de schoolbenodigdheden.  De kinderen zitten verspreid over een 4-tal lagere scholen uit de buurt en enkele middelbare scholen wat verderop.  UPAVIM geeft dus niet alleen de kans aan de kinderen van de Montessorischool maar probeert zoveel mogelijk kinderen te bereiken in het basis- en hoger onderwijs  Maar onderwijs is hier niet de enige doelstelling.  Zolang kinderen naar school kunnen gaan hangen ze niet op straat rond en lopen ze minder kans om lid te worden van een criminele straatbende. 

De kinderen vanaf 12 jaar die een studiebeurs krijgen wordt ook gevraagd daar iets voor terug te doen.  Er wordt van hen verwacht dat ze een 4-tal vrijwilligersuren per maand komen werken in of rond UPAVIM.  Dat kan gaan van schoonmaken tot helpen bij de huiswerkbegeleiding.  Sommige jongeren worden ook lid van Grupo UNE, een groep die zich wil inzetten voor de gemeenschap door bijvoorbeeld de straten schoon te maken, bomen te planten of sportvoormiddagen te organiseren. 
Maar voor veel gezinnen is het ondanks deze tussenkomst nog steeds niet haalbaar om hun kinderen naar school te sturen.  Het doel van vzw Esperanza is onder andere om meer kinderen te kunnen bereiken en de financiële tussenkomst nog groter te maken zodat ook de allerarmste kinderen kunnen genieten van dit systeem.